home-2667

Martine Schmit Jongbloed

Martine Schmit Jongbloed-ter Pelkwijk is als logopedist afgestudeerd in 1980 aan de “Revalidatie Academie” te Hoensbroek. Na haar opleiding werkt  ze op de afdeling KNO/Foniatrie van het Erasmus MC  en als consultent van het Schisisteam Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam.

Van 1986-1988 is ze in de dr. Daniel den Hoed kliniek datamanager van een multidisciplinair onderzoek naar de psychosociale gevolgen van grote hoofd- halsoperaties. Vanaf 1988 begeleidt ze patiënten na grote hoofd- halsoperaties  met spraak- en slikproblemen. In diezelfde periode neemt ze deel in het team van de Stichting Schisiscentrum  Yssellandziekenhuis.

Van 2000-2006 is ze werkzaam als schoollogopedist in het basis en speciaal onderwijs. In aansluiting daarop  volgt ze de masteropleiding tot  dyslexiespecialist aan de Hogeschool Windesheim.  Sindsdien werkt ze met kinderen met lees- en spellingproblemen, veelal op basis van de diagnose:  “ernstige enkelvoudige dyslexie”. Zij neemt daarbij deel in het Dyslexie Collectief Haarlem.

Sinds 2010 is ze werkzaam in praktijk Linquenda.

Naast dyslexiespecialist is Martine vanuit  haar werkervaring en diverse na- en bijscholingen gespecialiseerd in het behandelen van stem –, spraak-, slik -en  taalproblemen.

Martine staat geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici, waarmee ze voldoet aan de criteria voor registratie in het register dyslexiebehandelaars van de NVLF. Sinds juni 2012 is ze tevens opgenomen in het register Medebehandelaar Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Bekijk hier een filmpje over de praktijk.

martine-schmit-jongbloed-2

De bijscholing van Martine:

 • 2017: Cursus dyslexiebehandeling bij comorbiditeit
 • 2017: Cursusdag vergoede dyslexiezorg, leesanalyse en leesmodulen binnen Dyslexiecollectief.
 • 2016: Teken je gesprek over gedrag en faalangst en werkhouding
 • 2016: Geheugen en Logopedie. Executieve functies. Pearson Academy
 • 2015: Congres Kinderen met bijzondere breinen. 11congressen.nl
 • 2015: Variatie in leesstrategieën bij leesproblemen. DyslexieCollectief
 • 2014: Training Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Landelijke trainingsgroep aanpak kindermishandeling.
 • 2014: Verdiepingscursus Spellingproblemen?! En dan?!. KWEC
 • 2014: Cursus Sleep lezen. Sleepleescentrum
 • 2014: Studiedag. Vergoede dyslexiezorg binnen het Dyslexiecollectief
 • 2014: Nationale dyslexieconferentie 2014. Lexima
 • 2013: Ouderparticipatie/ouderbegeleiding bij kinderen. REOS
 • 2013: Jubileumcongres Stichting Dyslexie Nederland
 • 2012: Workshop Wijs met letters: kleuters en beginnende geletterdheid
 • 2012: Vergoede dyslexiezorg en planmatig handelen. Dyslexie Collectief
 • 2012: Hulpmiddelen bij dyslexie: oriënteren en ervaren. Dedicon
 • 2012: Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau vanaf  6 jaar. Hogeschool Utrecht
 • 2011: Symposium: “Dyslexie; de stand van zaken”. Balans
 • 2009: Jaarcongres NVLF: Taal en spraak 0-19 jaar
 • 2009: Werkconferentie dyslexie van de NVLF
 • 2008: Masteropleiding Dyslexie/Special Educational Needs (M SEN). Uitstroomprofiel: leerproblemen. Leerroute: Dyslexie primair onderwijs. Windesheim

Stel een vraag aan Martine!

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Aanmelden. De eerste stap naar logopedie.

Ons team

Hier vindt u ons!