home-9066

Therapie online (internationaal)

Logopediepraktijk Linquenda verzorgt naast behandeling in de praktijk ook online therapie. Hierdoor kunt u vanuit uw huis bij ons terecht voor advies en behandeling voor logopedische problematiek of dyslexie en lees- en spellingsproblemen. Dit kan van pas komen als u in het buitenland woont of elders in Nederland.

Therapie online is geschikt als u zich zorgen maakt met betrekking tot een van onderstaande gebieden:

  • Spraak-taalontwikkeling (woordenschat, zinsbouw, taalbegrip, articulatie)
  • Lees- en spellingsproblemen
  • Dyslexie
  • Afwijkende mondgewoonten (‘slissen’, foutief slikken, mond-ademing)
  • Stemproblemen (o.a heesheid, globusgevoel, schorheid)

In deze gevallen kan het prettig zijn te overleggen met een van onze logopedisten in uw eigen taal en in de moedertaal van uw kind. In onze praktijk zijn gespecialiseerde logopedisten aanwezig voor alle genoemde gebieden.

Werkwijze:
Ieder mens is anders. Daarom vinden wij het belangrijk eerst met u te onderzoeken wat er precies nodig is. We starten daarom met een adviesgesprek. Aan de hand van de uitkomst van dit gesprek kan een onderzoek gepland worden. Na het onderzoek bespreken we met u de uitkomst en adviseren we wat de beste aanpak is voor het probleem. Als therapie noodzakelijk blijkt, wordt een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt met u besproken en vervolgens start de therapie.

Contact:
Heeft u vragen, dan staan we u graag te woord. Dit kan door middel van een videogesprek met Zoom Pro.  Via info@logopediehaarlemmermeer.nl kunt u aangeven dat u contact wilt. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een adviesgesprek in te plannen.

Kosten:
Het eerste contact, het adviesgesprek is gratis. We luisteren dan naar uw vraag en proberen samen met u te bepalen in hoeverre wij kunnen helpen en wat onze inschatting is van het te volgen traject. Dit gesprek duurt maximaal 30 minuten.

Na dit adviesgesprek zijn de kosten €42,50 per half uur. Bent u verzekerd bij een Nederlandse zorgverzekeraar, dan kan het bedrag geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekering.

Aanmelden. De eerste stap naar logopedie.

Ons team

Hier vindt u ons!