1263041_523628241051178_1614947645_o

Kwaliteit

Kwaliteitsregister Paramedici
Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedisten. Het KP voert de registratie en herregistratie uit voor paramedische beroepen en toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep. Alle logopedisten van Logopediepraktijk Linquenda staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Klachten
Het kan gebeuren dat u als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt een klacht hebt over de logopedist of over de logopedische behandeling. Welke stappen kunt u dan ondernemen en waar kunt u met uw klacht terecht?

Klik hier om te lezen wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist.

Aanmelden. De eerste stap naar logopedie.

Ons team

Hier vindt u ons!