linquenda-home-loes-2922

Auditieve verwerkingsproblemen

Wanneer het gehoor in orde is maar het gehoorde niet goed wordt verwerkt kan er sprake zijn van auditieve verwerkingsproblematiek (AVP).

Problemen
Kinderen met AVP hebben vooral moeite met de vaardigheden die nodig zijn voor het verstaan van mondelinge informatie.

Kenmerken:

 • Veel “huh” zeggen;
 • Moeizaam begrijpen van mondelinge opdrachten;
 • Moeite met onthouden van mondelinge informatie;
 • Het negeren van geluiden en/of opdrachten.


Gevolgen:

 • Spraak-taalproblemen en / of leerproblemen
 • Bijkomende problemen zoals:
  • Slecht presteren op school (ondanks normale intelligentie)
  • Problemen bij het uitvoeren van (klassikale) opdrachten
  • Korte aandachtsspan
  • Snel afgeleid door geluiden of gebeurtenissen in de omgeving
  • Slecht ontwikkeld tijdsbesef
 • Het ontwikkelen van de leesvoorwaarden kan moeizaam verlopen, zoals:
  • Letters samenvoegen tot 1 woord
  • Verschillen horen tussen klanken of woorden


Wat doet de logopedist?
De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden van uw kind en de invloed hiervan op taal, spraak, lezen en spellen. Zonodig wordt een uitgebreider onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen afgenomen in een Audiologisch Centrum vanaf 6-jarige leeftijd.

Op basis van verschillende onderzoeken worden adviezen gegeven aan ouders en leerkrachten.

Tijdens individuele logopedische behandelingen worden er gerichte oefeningen gedaan om de auditieve functies te verbeteren. Er wordt onder andere gewerkt met het therapieprogramma voor auditieve verwerkingsproblemen: LINC

Als een kind veel last heeft van achtergrondlawaai, kan het gebaat zijn bij het gebruik van een koptelefoon in de klas. Daarnaast kan in samenwerking met het Audiologisch Centrum van soloapparatuur worden geadviseerd .

Aanmelden. De eerste stap naar logopedie.

Ons team

Hier vindt u ons!