linquenda-home-jacolien-2777

Spraak

Met onze 26 letters  maken we ongeveer  veertig verschillende klanken. Als die klanken niet of niet goed gemaakt  worden of als de klanken niet goed kunnen worden samengevoegd  tot een woord, leidt dat tot  onduidelijke of onverstaanbare spraak. Niet of slecht spreken leidt tot communicatieproblemen: het kind of de volwassene kan niet duidelijk maken wat het wil en wordt niet begrepen door zijn omgeving. Dit kan voor de patiënt sociaal-emotionele gevolgen hebben.

Wat doet de logopedist?
De logopedist gaat na welke stoornis (vertraagde spraakontwikkeling, slissen, schisis, nasaliteit, verbale ontwikkelingsdyspraxie, neurologische spraakproblemen) het spreken van de patiënt  beïnvloedt. Soms is een aanvullend een onderzoek  nodig door een kinderarts, KNO-arts of andere specialist.

De logopedische behandeling kan gericht zijn op het begeleiden van ouders in het stimuleren van spraakontwikkeling van hun kind. Ook kan de logopedische behandeling direct gericht zijn op de spraak van de patiënt zelf. De logopedist heeft verschillende methodes ter beschikking. Met kinderen wordt gewoonlijk op speelse manier geoefend. Spraakproblemen kunnen goed behandeld worden. Het resultaat hangt onder andere af van de oorzaak en inzet en motivatie van de patiënt.

Aanmelden. De eerste stap naar logopedie.

Ons team

Hier vindt u ons!