linquenda-home-loes-2630

Taal

Wat is een afwijkende taalontwikkeling?
Er is sprake van een afwijkende taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied beduidend achterblijft of negatief afwijkt in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Er kunnen problemen ontstaan in de sociaal-emotionele ontwikkeling, bijvoorbeeld frustratie, gedragsproblemen, terugtrekken in communicatieve en sociale situaties, moeite met vriendjes maken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Een afwijkende taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen. Tevens spelen de mogelijkheden van het kind, psychologische factoren, sociale factoren en de aard/hoeveelheid van het taalaanbod een rol.

Het is van groot belang dat een afwijkende taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkend. Een kind heeft van 0 tot 6 jaar een gevoelige periode voor het leren van de taal. Wanneer het taalniveau aan de basis niet goed is zal dit effect hebben op de verdere taal/ denkontwikkeling.

Wat doet de logopedist?
Door middel van een intake en het uitvoeren van een taalonderzoek zal de logopedist in kaart brengen wat er precies bij het kind aan de hand is. Soms is aanvullend onderzoek nodig door een kinderarts, KNO-arts of een andere specialist.  De logopedische behandeling kan gericht zijn op het begeleiden van ouders in het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kind. Ook kan de logopedische behandeling direct gericht zijn op de taal van het kind zelf.  Met kinderen wordt er gewoonlijk op speelse manier geoefend. Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak en de inzet en motivatie van ouders en kind.

Meertaligheid
Wij spreken van meertaligheid als kinderen in het dagelijks leven afwisselend meer dan één taal gebruiken. Een meertalig kind mag zich talig langzamer ontwikkelen ten opzichte van ééntalige kinderen. Bij het taalonderzoek houden wij hier rekening mee. De zorgverzekeraar vergoedt logopedische behandeling als er sprake is van een taalstoornis. Er is sprake van een taalstoornis als je kind problemen heeft met alle talen. Als je kind de moedertaal goed beheerst maar het Nederlands niet, dan betekent dit dat je kind in staat is om zonder logopedische hulp taal te leren. Er is dan geen sprake van een taalstoornis en logopedische behandeling wordt dan niet vergoed door de zorgverzekeraar. Heb je zorgen of twijfels over de meertalige ontwikkeling van je kind? Neem dan contact met ons op.

Aanmelden. De eerste stap naar logopedie.

Ons team

Hier vindt u ons!