1263041_523628241051178_1614947645_o

Afspraak afzeggen?

Hoe kan ik mijn afspraak afzeggen?

Afspraken kunnen telefonisch of per e-mail worden afgezegd. Vermeld altijd uw naam, de dag en tijd van de afspraak en de naam van de behandelend logopedist. Als u telefonisch wilt afzeggen en u hoort onze voicemail, spreek dan altijd een bericht in.

Wanneer moet ik mijn afspraak afgezegd hebben?

Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden bij de cliënt zelf in rekening gebracht. Hiervoor wordt € 40,53 per half uur in rekening gebracht.

Bij ziekte geldt dat afspraken die:

  • vóór 08.30 uur van de dag van afspraak worden afgezegd niet in rekening zullen worden gebracht.
  • ná 08.30 uur van de dag van afspraak worden afgezegd gedeeltelijk bij de cliënt in rekening worden gebracht. Hiervoor wordt 80% van ons tarief gehanteerd: €34,00

Aanmelden. De eerste stap naar logopedie.

Ons team

Hier vindt u ons!