1263041_523628241051178_1614947645_o

Verwijzing ja/nee

Directe Toegankelijkheid Logopedie
U kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist bij Logopediepraktijk Linquenda terecht. Met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist kunnen we direct aan de slag met het logopedische probleem. Zonder verwijzing gaat daar nog een fase aan vooraf.

Hoe gaat dat in z’n werk?
U maakt een afspraak met de logopedist en vermeldt dat u zonder verwijzing komt.

De logopedist doet een screening om te kijken of logopedische zorg gestart kan worden. Er worden vragen gesteld om de hulpvraag te achterhalen en de ernst in te schatten. Deze screening duurt 15 minuten.

Er zijn twee opties:
Logopedische zorg kan direct worden gestart. Met uw toestemming ontvangt de huisarts een kort verslag met daarin de uitslag van de screening.

Bij meerdere logopedische problemen, een complex probleem of bij andere zorgen of vragen kan behandeling niet direct gestart worden en verwijzen wij u, met een kort verslag van de screening, terug naar de huisarts. Er is dan alsnog een verwijzing nodig om logopedische zorg te starten.

Uitslag screening
De huisarts moet als ‘zorgcoördinator’ op de hoogte zijn van de zorg rondom zijn of haar patiënten. Om deze reden stellen wij de huisarts, met uw toestemming, schriftelijk op de hoogte van de bevindingen van de ‘screening’ en of logopedisch onderzoek of behandeling gestart wordt.

Vergoeding DTL
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de DTL screening. Enkele verzekeraars vergoeden deze screening niet. U kunt bij uw verzekeraar navragen of dit het geval is.

Wanneer u bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd bent dient u een verwijzing bij uw huisarts of specialist aan te vragen alvorens logopedisch onderzoek en/of behandeling gestart kan worden. Directe Toegankelijkheid Logopedie is voor u niet mogelijk.

Aanmelden. De eerste stap naar logopedie.

Ons team

Hier vindt u ons!