Dyslexiebehandeling met ‘Taal in blokjes’

 In nieuws

Tijdens de dyslexiebehandeling in praktijk Linquenda wordt onder andere gebruik gemaakt van de methode: “Taal in Blokjes”.

De methode Taal in blokjes is een methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen. De methode is speciaal voor de behandeling van dyslectische kinderen en volwassenen ontwikkeld.

De methode gaat uit van de klanken van de taal. Aan de hand van de verschillende groepen klanken worden het taalsysteem en de taalregels duidelijk gemaakt. Met de basisregels kunnen de meeste Nederlandse woorden goed geschreven worden.

Om de verschillen tussen klanksoorten zichtbaar te maken, wordt gebruik gemaakt van ´klankblokken´ in verschillende kleuren. Elk blok stelt een letter voor, de klank bepaalt de kleur van het blok. Met deze klankblokken worden woorden samengesteld. Zo wordt de structuur van de woorden goed zichtbaar en kunnen de basisregels eenvoudig worden geoefend.

Recent Posts