Wat is een ‘normale’ spraak-taalontwikkeling?

 In nieuws

Het praten van het kind ontwikkelt zich stap voor stap. Elk kind doet dat op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Hoewel de meeste baby’s hun eerste woordje rond één jaar zeggen, beginnen ze direct na de geboorte al te leren wat communicatie is. In het begin kunt u aan de bewegingen, gezichtsuitdrukkingen en het stemgebruik van uw kind merken wat het wil. Later leert het kind vaardigheden om een gesprekje met u aan te gaan. De grondbeginselen van zowel communicatie als beurt-wisselen ontwikkelen zich in dat cruciale eerste jaar.

Maar wat als de communicatie niet goed op gang lijkt te komen? Wat als uw kind nog niet zo veel zegt of anderen hem/haar niet begrijpen? Wat is eigenlijk normaal en wanneer moet ik hulp zoeken?

Als u vragen heeft of denkt dat uw kind logopedische hulp nodig heeft, kunt u altijd een afspraak maken voor een intakegesprek. Daarin kan de logopedist samen met u bekijken of logopedie zinvol kan zijn.

De website www.kindentaal.nl helpt u bij het vinden van informatie over het verloop van de ‘normale’ spraak-taalontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Hier zijn ook tips te vinden om de taalontwikkeling te stimuleren. Zeer de moeite waard om te bekijken!

Recent Posts