home-2955

Preverbale logopedie

Preverbale logopedie is de logopedische begeleiding van kinderen en hun ouders vóór het spreekstadium. Het gaat dan om de behandeling van eet- en drinkproblemen, maar ook het begeleiden van de beginnende communicatieve ontwikkeling.

Als een kind moeite heeft met het drinken uit de borst of fles, kauwen, eten van een lepel of drinken uit een beker, kan een prelogopedist u en uw kind begeleiden in het verbeteren van de situatie. Problemen die voor kunnen komen zijn: Veel spugen bij drinken, niet willen drinken of eten, vaak verslikken, vaak kokhalzen tijdens de voeding, veel speekselverlies.

Ook kan het zijn, dat de communicatie en de spraak-taalontwikkeling niet op gang komt. De prelogopedist kan hier ook bij ondersteunen. Problemen die hierbij voor kunnen komen zijn bijvoorbeeld: Geen oogcontact, geen geluidjes, niet gaan brabbelen

Vanaf de geboorte wordt de basis gelegd voor de spraak-taalontwikkeling. Als er in de vroege ontwikkeling van het mondgebied, het eten en drinken en/of de beginnende communicatie dingen misgaan, heeft dat een negatief effect op de verdere spraak-taal ontwikkeling.

Drinken en later ook eten zijn een levensbehoefte. Problemen hiermee staan groei en een goede ontwikkeling in de weg.

Wat doet de logopedist?
Tijdens het eerste bezoek zal de logopedist samen met u bekijken wat het probleem is en wat er aan gedaan kan worden. Tevens wordt besproken wat de duur en frequentie van de behandeling zal zijn. De preverbale zittingen duren 50 minuten per keer en kunnen, indien gewenst  aan huis plaatsvinden.

De logopedische behandeling zal bestaan uit indirecte therapie (hierbij worden vooral adviezen gegeven aan ouders) of uit directe therapie (hierbij zal de logopedist met het kind werken).  Samenwerking met ouders en eventuele andere disciplines is van groot belang.

Aanmelden. De eerste stap naar logopedie.

Ons team

Hier vindt u ons!