home-2667

Dyslexie

Voor dyslexie zijn verschillende mogelijkheden wat betreft behandeling en vergoeding. Om uit te zoeken wat voor uw kind de juiste weg is, kunt u onderstaande informatie lezen en contact opnemen met Martine Schmit Jongbloed. Zij kan u vertellen wat de mogelijkheden voor uw kind in onze praktijk zijn. Martine is te bereiken op het telefoonnummer 0612320902 of via e-mail.

Achtergrondinformatie Dyslexie
De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008) is:

“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau”.

Hoe herken je dyslexie?
Als er sprake is van dyslexie dan kost het (leren) lezen en spellen, ondanks vaak goede hulp,  meer moeite dan voor iemand zonder dyslexie.

Kenmerken van dyslexie bij lezen:

  • Moeite met het vlot benoemen van klanken.
  • Hardnekkig spellend blijven lezen ( hakken en plakken) na groep 3.
  • Veel woorden fout lezen ( radend lezen).
  • Langzaam lezen.
  • Moeite met het begrijpen van de tekst en een hekel hebben aan lezen omdat het lezen zoveel moeite kost.

Kenmerken van dyslexie bij spelling:

  • Moeite met het bedenken welke schrijfletter bij een klank hoort.
  • Spellingregels niet goed kunnen onthouden.
  • Spellingregels niet goed kunnen toepassen.
  • Een hekel hebben aan schrijven door onzekerheid.

Gevolgen
Als het lezen en de spelling niet zo vlot en goed gaat heeft een kind daar last van gedurende zijn/haar hele schoolloopbaan, maar ook daarna.

Daarnaast kunnen er negatieve gedachten en gevoelens meespelen. Frustratie: “Ik ben dom” en  onmachtgevoelens kunnen zijn: “Ik haal nooit een voldoende met spelling”, “Het  lukt mij maar niet om AVI hoger te komen”.

Hoe helpt de logopedist-dyslexiespecialist?
De logopedist-dyslexiespecialist is bij kleuters met problemen in de spraak- en taalontwikkeling alert op de oorzaken. De begeleiding richt zich op het maken van een goede start in groep 3 met het lees- en spellingonderwijs.

Lees- of spellingproblemen kunnen blijken in groep 3, groep 4 of soms pas in het voortgezet onderwijs. Ook krijgt niet ieder kind met lees of spellingprobleem de diagnose dyslexie. Of er nu wel of geen diagnose dyslexie is, voor onze visie op de begeleiding maakt dit niet uit: we leveren maatwerk.

Kinderen die ‘ernstige enkelvoudige dyslexie’ (EED) hebben kunnen aangemeld worden voor behandeling. Als door een andere instantie de diagnose EED is vastgesteld is dat ook mogelijk.

Ieder kind krijgt dus de begeleiding die hij of zij nodig heeft om te leren lezen en spellen op het niveau dat bij hem of haar past. Daarbij wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventuele bijkomende problemen. Ook is er aandacht voor de sociaal emotionele aspecten van dyslexie. Er wordt altijd nauw samengewerkt met ouders en school.

Kosten
De behandeling van kinderen in groep 2 en de eerste helft van groep 3 met risicosignalen om tot lezen en spellen te komen wordt vergoed door de ziektekostenverzekering, als uit logopedisch onderzoek blijkt dat er sprake is van fonologische problematiek. Het gaat om de zogenaamde “Voorschotbehandeling”.

Onder bepaalde voorwaarden wordt de diagnostiek en de begeleiding van ‘ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)’ vergoed door de gemeente. Vanaf 1 januari 2015 is de dyslexiezorg overgeheveld naar de gemeenten. Het Dyslexie Collectief (DC) heeft contracten met verschillende gemeenten waaronder Haarlemmermeer. Nieuw-Vennep valt hieronder. Zie voor meer informatie over voorwaarden voor vergoeding: www.dyslexiecollectief.nl

De begeleiding van kinderen waarbij (nog) geen diagnose dyslexie is gesteld wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Ook de begeleiding van kinderen die wel een diagnose dyslexie hebben gekregen maar in een andere vorm dan ‘ernstig enkelvoudig (EED)’, wordt niet vergoed. Hier zijn dus kosten aan verbonden.

Logopedie Linquenda  is aangesloten bij het Dyslexie Collectief (www.dyslexiecollectief.nl). Het Dyslexie Collectief biedt vergoede dyslexiezorg (onderzoek en behandeling) aan en is in het bezit van het Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Logopedie Linquenda werkt intensief samen met Fiona Waterbeek, Orthopedagoog-Generalist NVO en schoolpsycholoog (Registerpsycholoog NIP/Kind en Jeugd).  Kijk voor meer informatie op www.klavertje-vier.info. Fiona is hoofdbehandelaar van het DyslexieCollectief voor de regio Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Zij is verantwoordelijk voor de diagnostiek van EED.

Aanmelden. De eerste stap naar logopedie.

Ons team

Hier vindt u ons!